İnsan Kaynakları

Politika

 

 

  • Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın yetkinlik bazlı, objektif yöntemler kullanarak, "Doğru İşe Doğru İnsan" politikası uygularız.
  • Çalışanlarımıza "Fırsat Eşitliği" sunar ve tüm haklarını koruruz.
  • Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için, "Eğitim ve Geliştirme Programları" uygularız.
  • Çalışanlarımızı motive edip başarıya yönlendirmek, katılımcılığı özendirmek için, "Takdir, Tanıma, Ödül" sistemi uygulayarak, başarıları ödüllendiririz.
  • Kuruluş hedef ve stratejileri göz önünde bulundurarak, İnsan Kaynakları Planlaması yaparız.
  • Çalışanlarımızın kaynaşmasına katkıda bulunan Sosyal Etkinlikler düzenler ve destekleriz.
  • Çalışanlarımızın tüm potansiyellerini en verimli şekilde kullanabilmeleri için, yeni çalışma modelleri ve uygun ortamları sağlarız.
  • Çalışanlarımızın performansını objektif yöntemlerle ölçeriz.
  • İş sağlığı ve güvenliği kanunları ve ilgili tüzükler dikkate alınarak, güvenli bir iş ortamında çalışılması için gerekli önlemleri alırız.

Güncel İlanlarımız

MALZEME HAZIRLIK ELEMANI ARANIYOR.